Socha u moře

Organizátoři bienále Socha u moře v dánském Aarhusu vyzývají umělce k účasti na 3. ročníku projektu. Výstava potrvá od 1. 6. do 30. 6. 2013. Vítěz obdrží 6700 eur, udělena bude také Cena veřejnosti (3300 eur) a Cena dětského publika (3300 eur). Umělcům budou zajištěny náklady na dopravu a instalaci. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 28. 8. 2012. Podmínky účasti naleznete na: www.sculpturebythesea.com, kontaktní e-mail: lgj@aros.dk.