Řemeslo a umění ve skle

Sklářské muzeum v Novém Boru vyzývá zájemce k účasti na soutěži Řemeslo a umění ve skle. Od 15. 6. do 31. 10. budou v muzeu vystavena všechna díla. Účastnický poplatek činí 300 Kč, studenti 100 Kč. Odborná porota vyhlásí Zvláštní cenu Karla Rybáčka, jejíž součástí je příspěvek 10 000 Kč, a Cenu České sklářské společnosti. Uzávěrka přihlášek je 30. 4., soutěžní práce musí být odevzdány do 31. 5. Formulář přihlášky a podmínky naleznete na: www.glassmuseum.eu.