8. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012

Zájemci o účast na VIII. mezinárodním bienále kresby Plzeň 2012, které se uskuteční od 3. 10. do 18. 11., se mohou hlásit s jednobarevnými kresbami (max. formát 100 x 70 cm, přijímáno je max. 5 prací vytvořených po roce 2007). Díla s přihláškou a kopií dokladu o zaplacení nevratného vstupního poplatku ve výši 500 Kč můžete zasílat do 31. 5. Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři nebo ke stažení na webových stránkách, kde naleznete i další podrobné informace. Kontakt: adresa: Klatovská 51, 301 00 Plzeň, e-mail: info@bienale-plzen.cz, www.bienale-plzen.cz, tel.: 777 301 800, 377 631 594.