Granty NSU 2012

Nadace pro současné umění vypisuje 20. ročník grantů na podporu projektů realizovaných v roce 2012 – na podporu prezenčního projektu pro jednotlivce nebo instituci, podporu realizace uměleckého díla ve veřejném prostoru a na podporu umělecké aktivity v oblasti sociální minority. Termín uzávěrky žádostí je 31. 1. 2012. Podrobné podmínky a formulář žádosti naleznete na www.fcca.cz, kontakt: e-mail: ludvik.hlavacek@fcca.cz, tel.: 602 612 248.