Ars Bioarctica

Zájemci o účast na rezidenčním pobytu na subarktické stanici helsinské univerzity v Laponsku v rámci projektu Ars Bioarctica společnosti Finnish Society of Bioart a biologické stanice Kilpisjärvi mohou předkládat své projekty do 31. 1. 2012. Účelem pobytu je spolupráce mezi uměním a vědou. Kontakt: erich.berger@bioartsociety.fi, více informací naleznete na: http://bioartsociety.fi/residency.