Stipendium Radislava Matuštíka

Galéria mesta Bratislavy vyhlašuje 9. ročník Stipendia Radislava Matuštíka, jehož cílem je podpora mladých kurátorů, získání praxe a realizace vlastního projektu (duben – květen 2012 v Galérii aktualít, Pálffyho palác, GMB). Stipendium je určeno studentům VŠ uměnovědných a uměleckých oborů, absolventům do 3 let po ukončení studia a doktorandům. K žádosti je potřeba přiložit CV, koncepci výstavy projektu a dokumentaci výtvarníků. Uzávěrka je 27. 1. 2012. Podrobné informace naleznete na: www.gmb.bratislava.sk.