Rezidence v Mecklenburgu

Organizace Meckelenburg Inspires zajišťuje umělecké stipendijní pobyty v regionu Mecklenburg v Německu, zaměřené na vizuální umění, performing arts, hudbu, tvůrčí psaní, kulturní management, výzkum a kurátorství. Podmínkou je základní znalost angličtiny nebo němčiny. Uzávěrka přihlášek je už 15. 9. Více informací naleznete na webových stránkách: www.mecklenburg-inspiriert.com, kontakt: katharina.trabert@mecklenburg-inspiriert.com.