Granty Prahy 2012

Hlavní město Praha vyzývá k podávání žádostí o granty v kategoriích víceleté (realizované od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016) a jednoleté (od 1. 1. do 31. 12. 2012) umělecké projekty. Podrobné informace a zásady o poskytování grantů včetně potřebných formulářů naleznete na www.magistrat.praha-mesto.cz. Uzávěrka žádostí je 7. 9.